نقد و بررسی فیلم

برگزاری جلسات نقد و بررسی فیلم

  • تماشای فیلم (نام فیلم از قبل اعلام خواهد شد)
  • تحلیل به زبان انگلیسی
  • یادگیری اصطلاحات و لغات و گرامرهای کاربردی
  • انجام تمرین قبل، حین و پس از تماشای فیلم و مرتبط با مباحث کار شده

یک دیدگاه بنویسید