دوره کودکان

برگزاری دوره کودکان به صورت حضوری و مجازی

 

استفاده از کتاب های Big English برای سنین 7 سال تا 13 سال

استفاده از کتاب های Big fun برای سنین  5 سال تا 7 سال

استفاده از کتاب های Superb safari برای سنین 3 سال تا 5 سال

شامل ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

مجازی : 215/000تومان              حضوری : 330/000 تومان

یک دیدگاه بنویسید