دوره های تربیت مدرس

دوره های تربیت مدرس

برگزاری دوره های بین المللی تربیت مدرس به نمایندگی ITIاستانبول

 

  • اعطای مدرک معتبر
  • مجری برگزاری دوره های TEFL, TESOL و IELTS Teacher Training 
  • امکان کار در داخل و خارج از کشور با استفاده از اعتبار مدارک دریافتی
  • امکان برگزاری تمام دوره ها به صورت حضوری و آنلاین میسر میباشد.

یک دیدگاه بنویسید