دوره مشاغل

برگزاری دوره های مربوط به مشاغل

 

  • آموزش تخصصی زبان متناسب با فیلدهای کاری مختلف
  • استفاده از کتاب های career paths
  • آموزش صفر تا صد نکات مربوط به مشاغل در ۶۰ الی ۱۰۰ ساعت آموزشی

یک دیدگاه بنویسید